Taliban campagne tegen onderwijs voor meisjes

Afghanistan / Pakistan, 2008 / 2009

De Taliban hielden in november in Afghanistan een campagne tegen meisjes die naar school gaan. Daarbij werden vijftien studenten en leerkrachten met bijtend zuur aangevallen. Waarschijnlijk werden honderden scholen in brand gestoken.
In de Pakistaanse Swat vallei loopt op 15 januari een Talibanultimatum af. Mullah Fazlullah wil dat dat per die datum alle onderwijs aan meisjes afgelopen is. Ondanks de beloften van lokale autoriteiten om meisjes die naar school gaan bescherming te bieden, wordt het risico te groot geacht en zijn de scholen gesloten.

Asia News, 15 januari 2009
NRC, 17 januari 2009