Vooraanstaand advocaat: sharia in ons rechtssysteem integreren

Engeland, november 2008

Voormalig voorzitter van de orde der advocaten Stephen Hockman pleit voor een commissie van parlementleden, juristen en religieuze leiders die moet gaan uitzoeken hoe elementen uit de sharia kunnen worden geïntegreerd in het Britse rechtssysteem.
Na een speech op een door de islamitische website Islam4UK georganiseerde bijeenkomst zei Hockman: ‘gezien onze grote moslimpopulatie is het van essentieel belang om te kijken hoe we de islamitische cultuur kunnen integreren in onze eigen cultuur. Anders zal een significant deel van onze bevolking zich steeds meer vervreemd voelen, met alle gevaarlijke gevolgen van dien. Op het gebied van vrouwenrechten liggen de accenten natuurlijk nogal verschillend. Sommige mensen vinden elementen uit de islam gevaarlijk. Mijn antwoord is dat je daarover geen discussie met moslims moet aangaan, maar het is aan ons als meerderheid de taak om dergelijke problemen aan te pakken’.
Hockman meent dat integratie van de sharia in het gangbare rechtssysteem de relaties tussen verschillende geloofsgemeenschappen zal verbeteren.
In Engeland functioneren nu enige sharia'rechtbanken'. Het verzet tegen shariarecht neemt echter toe.

Telegraph, 26 november 2008