Politieagenten kunnen islamitische eed afleggen

Nederland, oktober 2008

Politieagenten van het korps Hollands Midden hebben de mogelijkheid om een islamitische eed af te leggen.
Naast de twee mogelijkheden: de eed (Zo waarlijk helpe mij God almachtig) en de belofte (Dat verklaar en beloof ik) kunnen agenten en medewerkers van het korps Hollands Midden sinsds een paar jaar ook de islamitische variant uitspreken: ‘In naam van Allah, de Barmhartige Erbarmer, en hij is mijn getuige dat ik dit beloof’. Ze leggen daarbij de rechterhand op de koran. Er wordt regelmatig van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
SGP kamerlid Van der Staaij stelt daarover vragen aan Minister van Binnelandse Zaken ter Horst. Hij wijst op een uitspraak van de Raad van State uit 2002 dat alternatieve eedafleggingen voor Statenleden niet toegestaan mogen worden. ‘Dan moet dat ook voor agenten gelden’ aldus van der Staaij.

RefDag, 21 oktober 2008