Sharia-'rechtspraak' in Schotland?

Schotland, oktober 2008

Er vinden geheime besprekingen plaats om sharia-‘rechtvanken’ te vestigen in Edinburg en Glasgow. Voorzitter van het Muslim Arbitration Tribunal (MAT) Qamar Bhatti geeft toe dat gesprekken plaatsvinden met advocaten en moslimorganisaties. Eerder dit jaar kregen vijf sharia-‘rechtbanken’ in Engeland al dezelfde status als gewone rechtbanken.
Een woordvoerster van Shakti Women's Aid, dat opkomt voor de belangen van zwarte vrouwen is tegen dit soort rechtbanken: ‘gevallen van huiselijk geweld em scheiding moeten voor de normale rechtbank komen. We zijn bang dat misbruikte vrouwen door hun familie onder druk gezet zullen worden om de uitspraak van een shariahof te accepteren. De kans is dan groot dat ze blijven zitten in een geweldssituatie’.
Bij een shariahof doen zes imams of islamitische geleerden uitspraak. Beroep tegen de uitspraak is mogelijk bij een ander sharia-hof.
De Church of Scotland staat positief tegenover sharia’rechtspraak’. Dominee Ian Galloway van de Church and Society Council:’ we krijgen daarmee niet een parallel juridisch systeem dat osn gangbare systeem vervangt, maar juist de ruimte om in onze maatschappij om conflicten op te lossen’.

News Scotsman, 9 oktober 2008
News Scotsman, 10 oktober 2008