Sharia’rechtbanken’ krijgen officiële status

Engeland, september 2008

Vijf totnogtoe informeel functionerende sharia’rechtbanken’ krijgen een officiële status: uitspraken hebben juridisch dezelfde status als uitspraken van regionale rechtbanken en de Hoge Raad. Eerder vond het opvolgen van de sharia-uitspraken plaats op vrijwillige basis.
Sharia’rechtbanken’ doen uitspraken over echtscheiding, financiële zaken, erfenissen, burenoverlast en huiselijk geweld. De ‘rechtbanken’ zijn gevestigd in Londen, Bradford, Birmingham en Manchester. De belangrijkste vestiging bevindt zich in Nuneaton en kreeg onlangs een officiële Alternative Dispute Resolution (ADR) status. Binnenkort komen er ook sharia-tribunalen in Glasgow en Edinburg.
Faiz-ul-Aqtab Siddiqi, wiens Muslim Arbitration Tribunal de sharia'rechtbanken' bestuurt, zegt dat hij geprofiteerd heeft van een clausule uit de Arbitration Act van 1996. Volgens die clausule kunnen sharia'rechtbanken' gelden als arbitrage tribunaal: uitspraken zijn bindend als beide partijen instemmen hun zaak daar voor te leggen. Siddiqi is tevens voorzitter van de International Muslims Organisation. Siddiqi deed ook van zich spreken in protesten tegen de Mohammed-cartoons. Hij was een van de oprichters van de Sunnat Wa Djamaat moskee in Rotterdam.
Hoofdofficier van justitie Lord Phillips zei eerder al dat echtscheidingszaken en financiële geschillen voorgelegd kunnen worden aan sharia’rechtbanken’. Sinds augustus 2007 deden de sharia’rechtbanken' al uitspraken in meer dan 100 gevallen, waaronder zes gevallen van huiselijk geweld. Deze laatste werden in nauwe samenwerking me de politie afgehandeld.
In Engeland bestaan al ruim 100 jaar speciale joodse rechtbanken.

Times, 14 september 2008