Eerste ‘officiële’ sharia-rechtbank in Engeland

Engeland, 8 september 2008

Naast een tiental informele sharia-‘rechtbanken’ die al een aantal jaren in Engeland draaien, herbergt de Universiteit van Nuneaton nu een officiële sharia-rechtbank die in het kader van de wet Alternative Dispute Resolution (ADR) gerechtigd is uitspraken te doen.
Anders dan de informele shariainstanties die zich uitspreken over huwelijkszaken, kan Nuneaton-shariarechtbank daarnaast ook uitspraken doen over commerciële en civiele zaken en over burenruzies.
De instantie die wordt gezien als de eerste officiële sharia-instantie van Engeland, maakt deel uit van het islamitische college. Het hoofd van het islamitisch college, Faisal Aqtab Siddiqi zegt dat de de sharia-instantie zal functioneren binnen het Britse rechtssysteem en dit zal verrijken.
Het Alternative Dispute Resolution (ADR) betekent een hervorming van de civiele rechtsspraak. De Nuneatonsharia instantie is de enige ADR die op dit moment functioneel is. Binnen de ADR wet zouden ook Hell’s Angels een eigen rechtsinstantie kunnen introduceren.

Coventry Telegraph, 8 september 2008