Regering Brown discrimineert christendom

Engeland, juni 2008

Volgens een onderzoek dat in opdracht van de Kerk van Engeland werd uitgevoerd, discrimineert de overheid het christelijke geloof ten gunste van de islam.
Het rapport is zeer kritisch ten aanzien van Labour en verwijt de regering een gebrek aan moreel leiderschap. De Tories worden echter geprezen voor hun scherpe aanpak van het armoedeprobleem. Het rapport wordt door de aartsbisschoppen van Canterbury en York onderschreven en verwoordt de mening van 75 % van de bisschoppen.
Het rapport stelt dat terwijl de overheid heeft geprobeerd om de sociale samenhang te verbeteren, het er niet in is geslaagd om de potentiële bijdrage te waarderen van christelijke groepen aan het welzijn van de maatschappij.
"De overheid bestudeerde wel de islam, maar er werden geen gelijkwaardige studies verricht naar de andere grote geloofsgemeenschappen in Engeland".
De overheid wordt aangespoord om een minister voor godsdienst te benoemen die de onaangesproken reserves van kerkelijke vrijwilligers benut. Het rapport echoot de uitspraken die onlangs door de bisschop van Rochester, Michael Nazir-Ali, werden gedaan, nl. dat het verval van christelijke waarden de ‘Britishness’ vernietigt en tot een moreel vacuüm leidt dat zal worden gevuld door de radicale islam

Telegraph, 7 juni 2008
Daily mail, 7 juni 2008