Marcouch: boerka en islamonderricht op openbare school

Nederland, juni 2008

Volgens Ahmed Marcouch moeten openbare scholen moeten veel meer ruimte bieden aan religie, en dan vooral aan de islam. De extra aandacht zou het godsdienstonderwijs weghalen uit de moskee. Marcouch wil onder meer dat het scheppingsverhaal meer aan bod komt, naast de evolutieleer. Hij meent dat islamitische scholen 'uit nood' zijn ontstaan omdat er op de openbare scholen te weinig ruimte is voor het geloof.Marcouch vindt verder dat op school de gebruiken en feestdagen van moslims moeten worden gerespecteerd. Ook vindt hij dat het dragen van een boerka op een openbare school bespreekbaar moet zijn.

Parool, 7 juni 2008
De Telegraaf, 7 juni 2008