PvdA voorzitter Ploumen: ‘religie moet terug in publieke domein’

Nederland, april 2008

PvdA-partijvoorzitter Liliane Ploumen zei op een bijeenkomst van de ’Banning Werkgemeenschap voor de PvdA’ dat religie en politieke overtuiging elkaar aanvullen. Religie is een wezenskenmerk, aldus Ploumen.
De PvdA als partij is seculier, beter nog pluriform, maar daarbinnen ‘kan en mag religie een inspiratiebron zijn’. Met een verwijzing naar artikel 6 van de Grondwet zei Ploumen dat godsdienstvrijheid óók het belijden ervan in de publieke ruimte inhoudt. ‘Door het seculiere karakter van Nederland na de ontzuiling en ontkerkelijking hebben we de kunst verleerd goed om te gaan met religie in de publieke ruimte’.
Volgens Ploumen is die tijd ‘gelukkig’ voorbij en is de tijd aangebroken dat religie ook in de PvdA zijn stem laat horen.
Een deel van de spanning van het integratiedebat is te wijten aan het misverstand dat religie alleen een privé-zaak is, zo meent Ploumen. Ploumen ziet het als een morele opdracht voor de PvdA voortrekker te zijn in een debat dat religie in het publieke domein plaatst.
Eerder zei PvdA-er Marinus Wiersma in een interview dat ‘politici moeten leren om over religie te praten’.

Nederlands Dagblad, 7 april 2008