Verzoeningsreis naar Cairo

Nederland, maart 2008

Christelijke en islamitische leiders uit Nederland gaan op audiëntie bij de grootimam van Egypte, in een poging de schade te beperken die de anti-Koranfilm van Geert Wilders teweeg zou kunnen brengen.
De grootimam van Egypte, Muhammed Sayyed Tantawi, wordt beschouwd als de hoogste religieuze autoriteit in de islamitische wereld. Na verschijning van de Wildersfilm willen de organisaties op bezoek bij andere geestelijken, zoals de omstreden prediker Yusuf al-Qaradawi.
De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van de Contact Groep Islam, het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), de Protestantse Kerk Nederland en de Raad van Kerken. CMO-voorman Boujoufi: "We gaan nu eerst in Egypte bij sjeik Tantawi benadrukken dat Nederland nog steeds een tolerant land is waar moslims alle ruimte krijgen om moskeeën te bouwen. En we willen ook duidelijk maken dat Wilders slechts een klein segment van de samenleving vertegenwoordigt."

Telegraaf, 21 maart 2008