Radicale islamstroming salafisme rukt op

Nederland, september 2007

Nederland telt volgens minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) tussen de 20.000 en 30.000 mensen die vatbaar zijn voor ideeën van de radicale stroming salafisme. 2500 hiervan zijn 'potentieel activist'. Ter Horst melde dit tijdens een overleg met de Tweede Kamer.
Ter Horst weigerde ondanks aandringen van een paar Kamerleden, te zeggen hoeveel salafistische predikers er zijn. Dat is volgens de bewindsvrouw operationele informatie, die ze niet in het openbaar wil delen.
Het salafisme streeft naar de terugkeer van de 'zuivere' islam uit de tijd van de profeet Mohammed. Aanhangers ervan verkondigen een antiwesterse en antidemocratische boodschap. Salafitische predikers roepen meestal niet op tot geweld, maar de AIVD beschouwt de stroming toch als ongewenst. De boodschap is onverdraagzaam en werkt integratie tegen, aldus de dienst.
Zie ook: AIVD: Radicalisering moslimjongeren bedreiging en: Invloed salafisme in Nederlandse moskeën

Elsevier, 5 september 2007
AIVD rapport over 'Terrorisme, radicalisering en salafisme'