archives

B&W Zoetermeer op vingers getikt over moskeevergunning

Nederland, april 2012

De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften van Zoetermeer adviseerde op 26 april j.l. B& W de vergunning voor de bouw van een moskee en het gebruik van grond voor deze moskee, te herroepen.
De commissie vindt de bouw niet passen in het bestemmingsplan omdat het geen multifunctioneel gebouw betreft zoals voorgeschreven in de planregels. De commissie vindt in tegenstelling tot B&W dat een islamitisch centrum geen kleinschalige voorziening is.
Dit betekent dat B&W ten onrechte de reguliere voorbereidingsprocedure uit de Wabo heeft gevolgd. Bij wijziging van het bestemmingsplan is echter de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.
Ook bestaat onduidelijkheid over het aantal benodigde parkeerplaatsen.

Dichtbij Haaglanden, 7 juni 2012